หนังสือ Volume Publishing

นิตรสารVolume ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบรรณาธิการอำนวยการผู้มีประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในวงการ นิตยสาร ถึง 4 ท่าน ได้แก่ คุณสุคนธ์ สีมารัตนกุล คุณอนณ พวงทับทิม คุณวีระพจน์ อัสวาจารย์ และคุณเอกชยา สุขศิริ บรรณาธิการบริหาร ภายใต้การจัดทำและผลิตโดย บริษัท วอลลุ่มพับลิชชิ่ง จำกัด
Volume เป็นนิตยสารสำหรับผู้หญิงที่ช่วยเปิดโลกใบเดิมในมุมมองใหม่ๆ ทั้งเทรนด์แฟชั่นความงาม การใช้ชีวิตและมิติอารมณ์อันหลากหลาย ปรับระดับความทันสมัยให้กับผู้หญิงยุคใหม่ที่มีสไตล์และรสนิยม ก่อตั้งบริษัท วอลลุ่มพับลิชชิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548
ผู้ก่อตั้งได้แก่ คุณสุคนธ์ สีมารัตนกุล, คุณอนณ พวงทับทิม,คุณวีระพจน์ อัสวาจารย์,และ คุณเอกชยา สุขศิริ

การฝึกประสบการณ์ครั้งนี้เราได้มาฝึกตำแหน่ง ช่างภาพ ลักษณะงานจะเป็นการช่วยจัดไฟสตู เรียนรู้อุปกรณ์ไฟสตู การถ่ายแบบแฟชั่น

ภาพถ่ายงานสังคม ภาพถ่านสินค้าผลิตภัณฆ์

พี่เลี้ยง

IMG

คุณเอกชยา สุขศิริ (พี่ต่อ) บรรณาธิการบริหาร

IMG1

ซ้าย : คุณฐิรวิจญ์ ล้อเลิศรัตนะ (พี่ล้อ) ช่างภาพ ขวา : คุณภาสกร  ธวัชธาตรี (พี่สรร)  ช่างภาพ

โดย

นายเกตุสกล ศีลเตชะ รหัส  06490175

นายธีรพงศ์ ศุภเกียรติ์มงคล รหัส 06490183

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: