ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติศูนย์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้รับอนุมัติจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2533 มี หน้าที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และการวิจัยในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และรายวิชา ต่างๆ ที่สอนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ประโยชน์สำหรับนักศึกษา โดยให้ได้ผลตรง ตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะใช้ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ในการฝึกหัด ให้นักศึกษามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น และให้บริการ ในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ในงานบริหารธุรการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริม การผลิตสื่อการเรียนการสอน

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ใน การฝึกอบรมทางวิชาการ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้บริการเครือข่าย ตลอดจนให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล และคอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรมแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ และดำเนินการ วิจัยในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้านที่สามารถจัดทำได้ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการดังกล่าว ทุกวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วังท่าพระสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยา เขตสารสนเทศเพชรบุรี

พี่เลี้ยง

1. กิตติพงษ์  สายสิทธิ์ (หัวหน้าฝ่าย)
2. พรชัย  แก้วฉกรรจ์

นักศึกษาฝึกงาน

นายสุเมธา ปานพริ้ง รหัส 06490200

Advertisements

2 Comments »

  1. eknarin said

    น่าสนใจมากครับ

    • Nammon said

      อ เอก คะ อะไรน่าสนใจคะ ………

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: