อัพโหลดรูปด่วน!!!!!!

นักศึกษาท่านใดยังไม่ได้ใส่รูปที่ Profile พร้อมทั้งรูปถ่ายกับอาจารย์พี่เลี้ยง……กรุณาดำเนินการให้เรียบร้อยภายในอาทิตย์นี้นะคะ

อ. เปิ้ล

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: