ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่เลี้ยง นายนราพงศ์ เกิดบัวเพชร

นักศึกษาฝึกงาน :
นางสาววรรษมน จันทร์สมวงศ์ รหัส 06490193
นางสาวสิริพร พวงสำลี รหัส 06490198

P.S. เนื่องจากมีนักศึกษาม.บูรมาฝึกงานที่นี่ด้วยเลยขอถ่ายรูปกับพี่เลี้ยงทีเดียว และถ่ายตอนขณะทำงานในรถOB Van แสงเลยน้อยไปหน่อยค่ะ ^^

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: