หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่เลี้ยง  1. นิมิต  คุ้มทอง

               2. พัชรินทร์     ฮั่นพิพัตน์

นักศึกษาฝึกงาน  :  นางสาว ดวงสมร  หนูเหลือง

                                    นางสาววารุณี  ศิริ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: