2 เดือนแรก กับฝ่ายโสตฯ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

         จากการที่ดิฉันได้มาฝึกงานที่คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางพี่เลี้ยงได้แบ่งให้ดิฉันกลับเพื่อนฝึกงานคนละหน่วย โดยที่ใน 2 เดือนแรกดิฉันได้รับผิดชอบในส่วนของ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ

       ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  คณะสิ่งแวดล้อมฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในงานบริการวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน การจัดอบรมต่างๆ ภายในคณะ  เมื่อดิฉันได้เข้าไปฝึกงานในส่วนนี้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

การใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับงาน 

เช่น       –  การใช้กล้องวิดีโอในห้องประชุมครึ่งวงกลม มันจะมีกล้องโดมอยู่บนเพดานห้อง การควบคุมกล้องจะหมุนได้ 360 องศา แต่หมุนภาพมันจะได้แบบสัดส่วนผิด เราจำเป็นต้องใช้กล้องวิดีโอมาตั้งข้างล่าง เพื่อเก็บภาพในหมุนต่างๆ

การเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้เข้าที่ 

เช่น        -เมื่อใช้กล้องวิดิโอเสร็จก็ต้องนำกล่องวิดิโอที่หุ้มด้วยฟองนำเพื่อกดการกระทบกระเทือน

               -เมื่อห้องบรรยายเลิกใช้ เราต้องเข้าไปปิด โปรเจกเตอร์ เก็บจอ LCD แบบไฟฟ้า และชาร์ทแบตให้กับไมโครโฟน

การได้เรียนรู้วิธีการใช้งานของเครื่องมือที่เมื่อตอนเรียนเราไม่สามารถสัมผัสของจริง ได้เรียนรู้แต่หลักการของเครื่อง เป็นต้น

       นอกจากที่ดิฉันจะได้รับความรู้ในด้านโสตทัศนูปกรณ์แล้วนั้น ดิฉันยังได้ทราบถึงกระบวนการทำงานภายในฝ่าย และระหว่างฝ่ายต่างๆ จากการที่ดิฉันต้องไปติดต่อกับ ฝ่ายการศึกษา เพื่อขอตารางการใช้งานของห้องต่างๆ และเมื่อมีการขอใช้ห้องนอกเหนือในตารางก็จะมีใบขอใช้ห้องและอุปกรณ์โสตฯ มาที่ฝ่ายการศึกษา ผ่ายการศึกษาก็จะให้คนขอใช้ห้องนำมาที่ตะกร้าขอใช้ห้องของฝ่ายโสตฯ และเจ้าหน้าที่โสตฯประจำตึกต่างๆก็จะไปนำมาตรวจสอบกับตารางและดำเนินการตามนั้น   ฝ่ายอาคารสถานที่ เพื่อติดต่อเรื่องของบริเวณที่มีการจัดกิจกรรม เช่น มีงานที่ลานครึ่งวงกลมใต้อาคาร 4 จะต้องใช้ ลำโพง เครื่องเสียง ไมด์กี่ตัว หันหน้าไปด้านไหน เป็นต้น  และฝ่ายฝึกอบรม เพื่อขอกำหนดการการอบรมและเครื่องมือโสตฯที่จำเป็นต้องใช้ในการอบรม    โดยฝ่ายฝึกอบรมจะส่งเรื่องมาที่ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายการศึกษาก็จะส่งมาที่ฝ่ายโสตฯ เมื่อฝ่ายโสตฯรับทราบก็จะติดต่อกับฝ่ายฝึกอบรมเพื่อถามว่าต้องอุปกรณ์โสตฯอะไรบาง เป็นต้น   ทำให้ดิฉันรู้ว่าการทำงานไม่เหมือนกับตอนเรียนหนังสือ เมื่อตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้ว  เราไม่สามารถที่จะสอบซ้อม หรือลงทะเบียนใหม่ได้   ทำให้ดิฉันจะนำประสบการณ์ที่ได้รับนี้ไปใช้ในการทำงาน คือ การทำอะไรเราต้องคิดให้ดีก่อน ต้องรอบคอบ คิดถึงผลที่จะตามมา งานที่ออกมาจะได้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด ไม่มานั่งเสียใจภายหลัง

                                              น.ส.วรรณประภา ปรุงรุ่งเรืองเลิศ  รหัส 06490192

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: