คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล (1)

จากการที่ได้ฝึกงานกับฝ่่ายผลิตสื่อ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล นี้ 

สิ่งที่ดิฉันได้ปฏิบัติ คือ

– การอัพเดทข่าวสิ่งแวดล้อมลงเว็บของคณะสิ่งแวดล้อมฯ ทุกเช้าของทุกวัน ตลอด 2 เดือนที่ดิฉันฝึกอยู่ฝ่ายนี้ สิ่งที่ดิฉันได้รับจากการอัพเดทข่าว คือ ทำให้ดิฉันรู้ถึงขั้นตอนและวิธีการในการที่จะหาข่าว และวิธีการจะอัพเดทข่าวลงเว็บไซด์ของคณะ ซึ่งข่าวเราจะไปเอามาจากเว็บของห้องสมุดมหิดล (www.li.mahidol.ac.th) เข้าหน้า e-Newpaper เลือกวันที่ และ ประเภทของข่าว เราก็เลือกวันที่ปัจจุบันวันนั้นๆ และเลือกข่าวสิ่งแวดล้อม จากนั้นเราก็จะ copy ข่าวนั้นมาลงยังเว็บไซด์ของคณะสิ่งแวดล้อมฯ (www.en.mahidol.ac.th/control) ดิฉันจะรับผิดชอบอัพข่าวเป็นภาษาไทย เราจะตรวจดูว่าเราลงข่าวได้เรียบร้อยดีหรือไม่ โดยจะดูจากเว็บ www.en.mahidol.ac.th เลือก ข่าว > ภาษาไทย จากนั้นจะขึ้นหน้าเว็บข่าว แล้ว กด F5 จะสามารถเช็คความเรียบร้อยได้ 

– การทำโปสเตอร์ ทำให้ดิฉันชำนาญในการใช้โปรแกรม Photoshop มากขึ้น ทำให้รู้ได้ว่างานแต่ละชิ้นไม่ได้จะออกมาโชว์ง่าย ต้องผ่านหลายๆๆคนตรวจสอบก่อน งานที่ดิฉันได้รับมอบหมายมา จะมาเป็นเนื้อหาแล้วให้เราออกแบบเอง ส่วนมากจะเป็นโปสเตอร์งานต่างๆ โปสเตอร์กำหนดการ และก็มีโปสเตอร์เนื้อหาของอาจารย์ ซึ่งออกแบบยากมาก เนื่องจากเนื้อหาเยอะมาก แต่ดิฉันก็รู้สึกภูมิใจเมื่อโปสเตอร์ของดิฉันได้ออกไปติดตามอาคารต่างๆ

นอกจากนี้ดิฉันยัง ทำหน้าที่ ส่ง e-mail ส่งเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ต่างๆ ภายในคณะ ทำให้รู้จักเมลล์ส่วนตัวของคณะ ที่เจ้าหน้าที่และอาจารย์จะมีเป็นของส่วนตัว ใช้กันภายในคณะ การส่งเอกสารตามห้องทำให้รู้จักแผนกต่างๆปริ้นปกซีดี ปริ้นเอกสารต่างๆ ตาราง label เป็นต้น

ชามาศ   ธีระเดชพงศ์ รหัส 06490180

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: