บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) >> Truelife

เรื่องที่ 2 การออกแบบและสร้าง Banner

วิธีการสมัคร (Howto) ของบริการ True Music Mp3 Combo

สำหรับการฝึกงานกับทางบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นั้นนอกจากในส่วนของทรูไลฟ์แล้ว เรายังมีโอกาสได้ทำงานให้กับ truemusic.com อีกด้วย เนื่องจากทางทีมทรูมิวสิคนั้นขาดแคลนบุคลากรที่จะมาช่วยทำในส่วนของแบนเนอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภายในเว็บ http://truemusic.truelife.com เราจึงมีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับทางทีมทรูมิวสิค ในการทำแบนเนอร์ต่างๆ

แต่แบนเนอร์ที่จะกล่าวต่อไปนี้ ไม่ใช่แบนเนอร์ที่ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ทั่วๆ ไปที่เคยได้ทำมา แต่เป็นแบนเนอร์ที่มีไว้เพื่อบอกวิธีการสมัคร (Howto)  ของบริการ True Music Mp3 Combo ที่นำไปไว้ขั้นตอนการสมัครใช้บริการทั้งหมด 3 ช่องทางด้วยกัน คือ

  • สำหรับลูกค้าทรูไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
  • สำหรับลูกค้าทรูมูฟ
  • สำหรับลูกค้าทั่วไป

โดยขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

1)   การศึกษาขั้นตอนการสมัครและใช้บริการ

เนื่องจาการที่เราจะออกแบบขั้นตอน วิธีการสมัคร (Howto) ของบริการ True Music Mp3 Combo ได้นั้น เราจะต้องศึกษาขั้นตอนการสมัครและใช้บริการให้เข้าใจเสียก่อน ซึ่งเราก็ต้องมีการสมัครใช้บริการเองจริงๆ เพื่อที่จะได้ทราบขั้นตอนการสมัครใช้งานของทั้ง 3 ช่องทาง รวมถึงยังมีการเก็บข้อมูลในส่วนที่เราไม่เข้าใจไว้นำเสนอกับทางพี่ทีมงานทรูมิวสิค

ซึ่งเราก็ได้นำเสนอปัญหาเรื่องที่ความจะให้มี วิธีการสมัคร (Howto) ในหน้าของการสมัครอยู่ด้วย โดยสร้างเป็น Banner วิธีการสมัคร (Howto) ของบริการ True Music Mp3 Combo แทนในส่วนของแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เคยมี ซึ่งทางพี่ทีมงานก็เห็นด้วยจึ้งมอบหมายให้เราเป็นผู้รับผิดชอบ

2)   เรียบเรียงขั้นตอน

ในการทำ Banner วิธีการสมัคร (Howto) นั้นจะแตกต่างจากหน้า วิธีการสมัคร (Howto) จริงๆ คือ การทำแบนเนอร์จะมีขนาดที่เล็กกว่า ซึ่งทำให้เราไม่สามารถอธิบายขั้นตอนยาวๆ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้ จึงต้องเรียบเรียงขั้นตอน วิธีการสมัครใช้บริการให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่ายมากที่สุด ทั้ง 3 ช่องทาง

3)   ออกแบบ

ในการออกแบบนั้น เรามีการจัดวางขั้นตอนในโปรแกรม Microsoft office powerpoint ก่อน และเนอกจากการเรียบเรียงคำอธิบายให้กระชับแล้ว เรายังมีการใส่ภาพประกอบจริงลงไปเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจด้วยรูปภาพได้มากขึ้น รวมถึงการเลือกสี และตัวหนังสือ ที่จะเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทางซึ่งได้มีสีประจำ เป็นสัญลักษณ์อยู่แล้ว ช่วยให้ง่ายต่อความเข้าใจของลูกค้า เมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีการนำเสนอกับทางพี่ทีมงานเพื่อพิจารณา ก่อนจะนำไปสร้าง

4)   สร้าง Banner วิธีการสมัคร (Howto) ของบริการ True Music Mp3 Combo

โดยสร้าง Banner วิธีการสมัคร (Howto) ของบริการ True Music Mp3 Combo ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop Cs และกำหนดขนาดของ Banner คือ 300×250 จากนั้นลงมือสร้างแบนเนอร์ทำ เป็นภาพเคลื่อนไหว (.Gif) ตามที่ได้ออกแบบไว้ในโปรแกรม Microsoft office powerpoint

5)   นำไปทดลองใช้

เมื่อสร้าง Banner วิธีการสมัคร (Howto) ของบริการ True Music Mp3 Combo เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะนำไปใช้จริงได้นั้น จะต้องมีการนำไปทดลองใช้กับผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ True Music Mp3 Combo มาก่อน เพื่อดูว่าเขาเข้าใจไหม

6)   จากนั้นนำส่วนที่ยังมีปัญหา มาแก้ไขปรับปรุง

7)   นำไปใช้จริง

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานในส่วนนี้

สำหรับประสบการณ์ที่ได้รับจากการที่ได้มีส่วนช่วยในการทำแบนเนอร์ให้กับทางทรูมิวสิคนั้น ช่วยให้เรามีประสบการณ์ในการทำแบนเนอร์มากยิ่งขึ้น ได้นำสิ่งที่ได้เรียนมามาใช้จริงในที่ฝึกงาน เรียนรู้ในการคิด ออกแบบ รวมถึงยังได้ฝึกการนำเสนอผลงานกับทางพี่ทีมงาน เนื่องจากในการที่เราคิดหรือทำอะไรนั้น พี่เขาจะต้องการรู้เหตุผลของเราว่ามีเหตุผลอย่างไร มีที่มายังไง ซึ่งจากประสบการณ์ตรงนี้ทำให้เราได้เรียนรู้การทำงานจริงมากขึ้น

ในส่วนของการออกแบบและสร้าง Banner วิธีการสมัคร (Howto) ของบริการ True Music Mp3 Combo นั้น เรารู้สึกดีใจที่เมื่อเราได้เสนอกับทางพี่ทีมงานไปว่าอยากให้มี Banner วิธีการสมัคร (Howto) ในหน้าของการสมัครอยู่ด้วย เนื่องจากในระหว่างขั้นตอนการสมัครนั้นยุ่งยาก อาจทำให้ผู้ที่สนใจไม่สมัครใช้บริการ ซึ่งพี่เขาก็รับฟังโดยไม่คิดว่าเราเป็นเพียงแค่เด็กฝึกงาน ยอมรับฟังในสิ่งที่เรานำเสนอ และมอบหมายให้เราได้มีส่วนรับผิดชอบ ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่เราได้ฝึกคิด มองเห็นปัญหาที่เกิดและสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหานั้นได้

น.ส. ศลิษา หวานวาจา รหัส 06490199

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: