มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่องที่ 2 ตัดวีดีทัศน์ เรื่อง การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี โดยใช้โปรแกรม premier ได้รับมอบหมายให้ตัดวีดีทัศน์เรื่อง การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี สิ่งที่ต้องทำคือ

1. ทำการ Capture วีดีโอที่ถ่ายมาทั้งหมดก่อน โดยใช้ ใช้โปรแกรม premier แล้วกด F5 เพื่อ Capture

2. ตัดเสียงที่อัดเสร็จแล้ว

3. ทำการตัดต่อโดยใช้โปรกรม premier

ประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการทำงานในส่วนนี้คือ

1. ได้ความรู้ในส่วนของการใช้งานโปรแกรม premier มากขึ้น เพราะต้องศึกษาการใช้งานใช้โปรแกรมจากคู่มือ ในส่วนที่เราไม่รู้

 2. ได้เรียนรู้การใช้เทคนิคต่างๆ ในการตัดต่อจากอาจารย์พี่เลี้ยงและพี่ๆ ที่ฝึกงาน

                 นอกจากจะได้รับความรู้ในส่วนของการใช้โปรแกรม Premier มากขึ้นแล้ว ยังได้รับประสบการณ์ของการทำงาน เพราะในระหว่างที่ดิฉันทำงาน Hard disk ที่ดิฉันทำงานอยู่ก็พัง ทำให้ข้อมูลที่ทำไว้ทั้งหมดหายไป ทำให้ต้องเริ่มทำงานใหม่ เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ว่า เวลาที่เราทำงานควรมีการเก็บข้อมูลสำรองไว้เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาและข้อมูลสูญหาย

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: