สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (1)

เรื่องที่  1 การถ่ายทำวีดิทัศน์นอกสถานที่

การถ่ายทำวีดิทัศน์เป็นงานที่ทางสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาทำอยู่เป็นงานหลัก เพราะช่วงที่ข้าพเจ้าเริ่มเข้าไปฝึกงานนั้นเป็นช่วงที่ทางสำนักฯ กำลังทำสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนให้กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ติดตามอาจารย์พี่เลี้ยงออกนอกสถานที่เพื่อไปถ่ายทำวีดิทัศน์ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำในการออกไปถ่ายทำวีดิทัศฯน์นอกสถานที่ คือ

1)       จดรายละเอียดการถ่ายทำวีดิทัศน์ว่า Take ไหนใช้ได้ ใช้ไม่ได้ เพื่อที่เวลานำกลับไปดูแล้วจะได้ไม่เสียเวลากับ Take ที่ถ่ายเสีย

2)       จดรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่กำลังถ่ายทำว่าเรียกว่าอะไร เพราะอุปกรณ์บางอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ทางช่าง เกี่ยวกับการปะผุตัวถังรถยนต์ จึงต้องจดไว้ว่าชื่ออะไร ใช้ทำอะไร เพื่อที่เวลานำไปตัดต่อจะได้ใส่รายละเอียดให้ถูกต้อง

3)       ถ่ายภาพนิ่งของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปะผุตัวถังรถยนต์ เพื่อนำไปใช้ในการทำกราฟิก ตอนที่ตัดต่อ

4)       ถ่ายภาพเบื้องหลังการทำงาน

5)       ดูแลและตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆให้ครบถ้วนทั้งตอนไปและตอนกลับ

6)       ยังมีการกลับมาถ่ายทำในส่วนของพิธีกร ที่เป็นฉาก Blue screen ที่ห้องของทางสำนักฯ ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการจด Take ที่เหมาะสม และตรวจเช็คคำพูดของพิธีกรว่าถูกต้องตรงตาม Script หรือไม่

และการที่ได้ออกนอกสถานที่ไปที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี นั้นไม่ได้มีแค่การไปถ่ายทำวีดิทัศน์เพียงอย่างเดียว แต่ยังไม่การนำสื่อที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วไปส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ ซึ่งหน้าที่ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย คือ

1)       นั่งตรวจสื่อวีดิทัศน์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ หากมีจุดไหนที่ผิด หรือ จุดไหนที่ผ้เชี่ยวชาญต้องการแก้ไข ก็จดรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อนำกลับมาแก้ไข

2)       เรียบเรียงรายละเอียดต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อนำไปให้ผู้ผลิตสื่อวีดิทัศน์เรื่องนั้นๆ แก้ไข

3)       ประสานงานกับผู้ที่แก้ไขวีดิทัศน์ว่ามีจุดใดที่ต้องแก้ไขบ้าง อย่างละเอียดอีกครั้ง เพราะผู้ที่แก้ไขวีดิทัศน์นั้นเป็นคนละคนกับผู้ที่ตัดต่อวีดิทัศน์ตั้งแต่แรก

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกในส่วนนี้คือ

1)       ขั้นตอนในการทำออกไปถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์นอกสถานที่ ว่าจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อม ทั้งกล้องวีดีโอ ขาตั้งกล้อง ม้วนเทป ที่ชาร์ตแบตฯ เพราะหากฉุกเฉินแล้วขาดอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งไปอาจทำให้งานล่าช้า ถึงขั้นต้องกลับมาถ่ายใหม่ในภายหลังได้ ทำให้ต้องมีความรอบคอบในการตรวจเชคอุปกรณ์ทั้งตอนเตรียมที่จะออกนอกสถานที่ และตอนที่ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพราะถ้าหากอุปกรณ์หายไปชิ้นหนึ่งความรับผิดชอบทั้งหมดก็จะตกมาอยู่ที่เรา ทำให้เรามีรับผิดชอบมากขึ้น

2)       ระหว่างการถ่ายทำก็จะต้องมีสมาธิ และละเอียดรอบคอบในการจดรายละเอียด ต่างๆ หากไม่มีสมาธิเมื่อถึงเวลา Take ใหม่ เราก็จะไม่รู้ว่า เป็น Take ที่เท่าไหร่แล้ว Take ที่แล้วใช้ได้หรือไม่ แล้วรายละเอียดต่างๆภายใน Take นั้นมีอะไรบ้าง

3)       ในการตรวจสื่อกับผู้เชี่ยวชาญนั้นข้าพเจ้าก็ได้รับประสบการณ์ในการวางตัวให้เหมาะสม ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นผู้อาวุโสกว่า ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผลิตสื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การใช้ภาษาในสื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ เพราะกลุ่มเป้าหมายของสื่อที่ผลิตนี้เป็น กลุ่มชาวบ้านที่มีการศึกษาไม่สูงมากนัก

4)       ได้ความละเอียดรอบคอบ และความอดทน จากการตรวจสื่อหลายๆรอบ เพราะสื่อที่ทำนั้นเป็นสื่อทางการศึกษา ข้อมูลต่างๆที่ออกไปนั้นจะต้องถูกต้อง ผิดพลาดไม่ได้

5)       ประสบการณ์ในการประสานงานร่วมกับผู้อื่น ว่าจะต้องอธิบายรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน ถูกต้อง เข้าใจตรงกัน เพราะเวลาที่เขาแก้งานนั้น เราไม่สามารถนั่งดูเขาแก้ไขได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

6)       ได้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน

น.ส.หทัย กิรานุชิตพงศ์ รหัส 06490201

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: