สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่องที่ 1 การทำคู่มือการใช้งานประกอบสื่อวีดิทัศน์ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

                การทำคู่มือการใช้งานต้องใช้โปรแกรม Adobe Indesign ในการจัดหน้ากระดาษ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ในการจัดหน้านิตยสาร หนังสือเรียน หรือ พอกเก็ตบุ๊ค ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้แก้ไขคู่มือการใช้งาน 5 เรื่อง คือ เทคนิคการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ การปะผุตัวถังรถยนต์ และ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบ NGV การวิเคราะห์และตรวจซ่อมโทรทัศน์สี การซ่อมโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ไม่รู้จักและไม่เคยใช้งานมาก่อน การใช้งานในช่วงแรกๆ จึงเกิดการติดขัดและช้า  ต้องทำการศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรมไปทีละส่วนพร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริง และยังต้องแข่งกับเวลาที่มีไม่มากเนื่องจากวันครบกำหนดส่งใกล้เข้ามาจึงต้องทำงานให้เร็วและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

                ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานในส่วนนี้

  1. การนำภาพที่มีขนาดเล็ก มาใส่ในโปรแกรม Adobe Indesign แล้วขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จะทำให้ภาพแตกและเบลอ เนื่องจากโปรแกรมจะทำให้ภาพดูมีความละเอียดต่ำเพื่อให้ไฟล์ภาพมีขนาดเล็ก วิธีแก้ไข คือ คลิกขวาที่ภาพแล้วเลือก high quality ก็จะทำให้ภาพชัดเจนมากขึ้น
  2. ได้รับความรู้และเทคนิคในการสร้าง ตารางและ สร้างshape ในโปรแกรม
  3. ได้รับความรู้และเทคนิคการแก้ไขสระลอยทั้งแบบแก้ไขเฉพาะจุดและแก้ไขแบบทั้งข้อความ การแก้ไขเฉพาะจุดทำโดยการเลื่อเคอร์เซอร์ให้อยู่หลังสระจากนั้นกด shift ค้างไว้แล้วเลื่อนลูกศรไปทางซ้ายหนึ่งจังหวะ จากนั้นกด Alt โดยที่ยังไม่ปล่อย Shift จากนั้นกดลูกศรเลื่อนลงหรือขึ้นให้ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ
  4. ทำให้เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบในการสังเกต การสะกดคำให้ถูกต้อง การใช้คำทับศัพท์ การเว้นวรรคของคำ อย่างถูกต้อง
  5. ได้รับความรู้และเทคนิคในการตั้งค่าหน้ากระดาษที่เหมาะสมในการทำหนังสือ

   น.ส.พรรณวดี สาระโกเศศ รหัส 06490187

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: