สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่องที่ 2  การออกไปถ่ายรูปในและนอกสถานที่

                การฝึกงานที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้มีการถ่ายรูปทั้งในและนอกสถานที่หลายครั้ง เช่น ได้ออกไปถ่ายรูปการสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ ที่โรงเรียนจิตรลดา(สายอาชีพ) การถ่ายรูปเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำมาใช้ประกอบเป็นกราฟฟิคในการตัดต่อวีดิทัศน์ การถ่ายรูปกิจกรรม 5ส การถ่ายรูปขั้นตอนการทำงานของเรื่องต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการทำคู่มือการใช้งาน เป็นต้น ซึ่งการถ่ายรูปแต่ละครั้งนั้นก็จะใช้เทคนิคที่แตกต่างกันออกไป

                ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานในส่วนนี้

  1. การถ่ายรูปการสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงทำให้ได้รู้จักการวางตัวต่อหน้าผู้ใหญ่และมารยาทในการถ่ายภาพ คือ ควรมีการโค้งคับนับหรือแสดงท่าทางที่เป็นการขออนุญาต เพื่อเป็นการให้เกียรติท่านผู้หญิง
  2. ได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลจากคำแนะนำของอาจารย์พี่เลี้ยง คือ ควรจะถ่ายให้ตัวบุคคลเห็นเด่นชัดที่สุดโดยทำการละลายฉากหลังให้เบลอๆ หรือ การใช้ฉากหลังที่มีสีตรงข้ามกับเสื้อผ้าที่บุคคลใส่เพื่อให้บุคคลเด่นชัดขึ้นมา
  3. การถ่ายภาพเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ต้องนำมาใช้ประกอบวีดิทัศน์ ควรถ่ายให้เห็นวัตถุชัดเจน และควรให้ฉากหลังมีสีที่แตกต่างกับวัตถุเพื่อให้ง่ายต่อการนำมาไดคัทรูปภาพ
  4. การจัดวางตำแหน่งของวัตถุให้มีตำแหน่งที่เหมาะสมและสวยงาม โดยนำหลักการจัดองค์ประกอบของภาพมาใช้

   น.ส.พรรณวดี สาระโกเศศ รหัส 06490187

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: