หนังสือ Volume Publishing

สำหรับการฝึกประสบการณ์ที่หนังสือ Volume Publishing ได้มาฝึกในส่วนของผู้ช่วยช่างภาพ
เรื่องที่ 1 การทำหน้าที่ผู้ช่วยช่างภาพ
จากการได้เข้าไปสัมผัสการทำงานเป็นผู้ช่วยช่างภาพงานที่ได้รับมอบหมาย
1.การเตรียมอุปกรณ์  ในการออกไปถ่ายภาพนอกสถานที่นั้นช่างภาพจะบอกว่าต้องการอุปกรณ์ใดที่จะนำไปใช้บ้าง
หน้าที่ของเราคือการเตรียม ขาตั้งไฟสตูดิโอ หัวไฟสตูดิโอ ฉากหลัง ขาตั้งฉาก ร่มสะท้อน-ร่มทะลุ  ซอฟ์บ๊อค  หรืออื่นๆ เซตเข้าไปในกระเป๋า
2.เมื่อไปถึงสถานที่หลังจากที่เดินดูมุมภาพที่จะใช้ถ่ายแล้ว  ช่างภาพจะบอกว่าอยากได้แสงอย่างไร ไฟกี่ดวง จากนั้นจึงขนย้ายอุปกรณ์ออกมาจากกระเป๋า
และติดตั้ง อุปกรณ์ที่จะใช้และจัดวางเพื่อให้ได้สภาพแสงที่ต้องการ  และการหาปลั๊กไฟรวมถึงการติดตั้งnotebook เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดของภาพ
3.การทดลองถ่ายภาพและมาร์คจุดเพื่อให้แบบอยู่ตรงตำแหน่ง
4.การช่วยปรับค่าความแรงของกำลังไฟ ตรวจดูว่าไฟแฟลชออกมาไหม การเปลี่ยนทิศทางเพื่อให้ได้แสงที่ต้องการ สังเกตุการผิดพลาดจากการถ่ายและแก้ไข
การตวรจโฟกัสภาพบนจอ notebook ว่าโฟกัสหลุดไหม
5.การเก็บอุปกรณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้ครบก่อนกลับ

ประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานส่วนนี้คือ
1.ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในการถ่ายภาพบางที่อุปกรณ์ที่มีอาจไม่พร้อมสำหรับการถ่าย จึงจำเป็นต้องใช้การประยุกต์อุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน
เพื่อให้ได้แสงอย่างที่ต้องการมากที่สุด
2.ความรอบคอบในการทำงาน เนื่องด้วยการทำงานต้องมีการเตรียมพร้อม หากลืมของหรืออุปกรณ์บางอย่างจะทำให้ไม่สามารถทำงานได้ การเก็บสายไฟบนพื้นป้องกันคนสะดุด
3.การสังเกตุ  ในการถ่ายภาพแฟชั่น หรือภาพบุคคล การจัดแสงแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไป อาจปรับเปลี่ยนตามสภาพพื้นที่และอุปปกรณ์ที่ใช้
4.การวางแผน หากเป็นการถ่ายภาพแฟชั่นช่างภาพจะมีการดู reference แล้วทำมาประยุกต์ในการถ่าย เพื่อกำหนด concept ต่างๆรวมกันกับ ช่างแต่งหน้า ทำผม และสไตลิตส์
5.ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่าง ช่างภาพ ช่างแต่งหน้า ทำผม และสไตลิตส์

นายธีรพงศ์ ศุภเกียรติ์มงคล 06490183 คณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีการศึกษา

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: