หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องที่1 สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านของการผลิตสื่อ

          สำหรับความรู้ที่ได้รับในเรื่องของการผลิตสื่อจากการฝึกงานกับฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นมีด้วยกันหลากหลายด้าน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงความรู้ที่ได้รับจากการผลิตสื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในเรื่องของการตัดสติ๊กเกอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานนำเสนอต่างๆและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งความรู้ที่ได้รับมีวิธีการพอสรุปได้ดังนี้

          1. ขั้นก่อนการผลิต
                             1.1 ในขั้นก่อนการผลิตนั้นสื่อในรูปแบบของสติ๊กเกอร์นั้น จะต้องทำการกำหนดข้อความหรือสิ่งที่จะตัดก่อนว่าจะมีข้อความใดเป็นส่วนประกอบในการตัดสติ๊กเกอร์บ้าง (อาจกำหนดโดยการวางแผนลงบนแผ่นกระดาษก่อน)
                             1.2 จัดเรียงสิ่งที่จะทำการตัดสติ๊กเกอร์ให้เป็นหมวดหมู่ว่าการตัดสติ๊กเกอร์ในหนึ่งครั้งจะทำการตัดสติ๊กเกอร์ในลักษณะใดก่อน เช่น ขนาดของตัวอักษรที่เท่ากันหรือสีข้อความที่เป็นสีเดียวกัน จะถูกตัดออกมาก่อนในครั้งเดียวกัน เป็นต้น
                              1.3 ตรวจดูความเรียบร้อยของการวางแผนก่อนการตัดสติ๊กเกอร์อีกครั้งก่อนการลงมือในขั้นการผลิต

          2. ขั้นการผลิต
                              2.1 เข้าโปรแกรมสำหรับการตัดสติ๊กเกอร์ ในที่นี้คือโปรแกรม cut studio
                              2.2 ทำการพิมพ์ข้อความต่างๆที่กำหนดไว้ในขั้นแรก โดยแบ่งตามการจัดหมวดหมู่ในข้อ 1.2
                              2.3 นำม้วนสติ๊กเกอร์มาติดตั้งที่เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ โดยต้องจัดวางให้ขอบทั้งสองข้างของแผ่นสติ๊กเกอร์อยู่ในระยะที่มีการ mark ของเครื่องตัดสติ๊กเกอร์อย่างพอดี เนื่องจากหากวางไม่ได้ตำแหน่งเครื่องตัดสติ๊กเกอร์จะไม่ทำการตัดให้ 
                              2.4 เมื่อวางได้ตำแหน่งแล้วให้ทำการล็อคที่เครื่องตัดสติ๊กเกอร์เพื่อไม่ให้ตำแหน่งแผ่นสติ๊กเกอร์เคลื่อน
                              2.5 จากนั้นทำการทดลองกดที่ปุ่มเลื่อนขึ้น-ลงที่เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เพื่อตรวจดูว่าเมื่อเครื่องกำลังทำการตัดอยู่นั้น แผ่นสติ๊กเกอร์จะเฉียงหลุดออกจากการทำงานหรือไม่ หากแผ่นสติ๊กเกอร์เฉียงหลุดออกมาจะต้องทำการจัดวางใหม่อีกครั้ง
                              2.6 เมื่อการจัดวางแผ่นสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจเช็คสิ่งที่จะทำการตัดอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง หากข้อความที่จะตัดนั้นมีความยาวมาก สามารถตัดคำของข้อความมาต่ออีกบรรทัดหนึ่งในการตัดสติ๊กเกอร์ได้ เนื่องจากแผ่นสติ๊กเกอร์ที่ใช้นั้นมีขนานความกว้าง 450 มม. สามารถจัดวางข้อความที่มีขนาดใหญ่ได้ถึง 3 บรรทัด
                              2.7 เมื่อแน่ใจว่าสิ่งที่จะตัดมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ก็ทำการตัดสติ๊กเกอร์ได้ โดยใช้คำสั่ง cutting
                              2.8 จากนั้นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ก็จะทำการตัดสติ๊กเกอร์ออกมา โดยมีลักษณะตามต้นฉบับที่ได้จัดเรียงไว้  
                              2.9 นำแผ่นสติ๊กเกอร์ที่ได้ตัดออกมาด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาติดลงบนวัสดุที่ต้องการ โดยมีเทคนิคคือ หากติดลงบนแผ่นโฟมหรือแผ่นฟิวเจอบอร์ด สามารถใช้เทปกาวแปะลงบนตัวสติ๊กเกอร์ แล้วค่อยๆยกเทปกาวขึ้น สติ๊กเกอร์ที่ต้องการก็จถูกยกขึ้นมาพร้อมกับเทปกาว แล้วนำไปติดลงบนวัสดุดังกล่าว แล้วค่อยๆลอกเฉพาะเทปกาวออก ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้งานผลิตสติ๊กเกอร์ที่สวยงาม การจัดวางตรงกันเป็นบรรทัดไม่เอียงหรือสูงๆต่ำๆ แต่หากเป็นการติดลงบนกระดาษ จะมีเทคนิคคือ จะต้องวัดระยะหรือตำแหน่งที่จะติดสติ๊เกอร์ให้ดี แล้วค่อยๆทำการลอกกระดาษด้านหลังของสติ๊กเกอร์ออกทีละส่วนๆ แล้วติดส่วนที่ลอกออกลงบนกระดาษในทันทีเพื่อทำการยึดเป็นหลักให้กับการติดสติ๊กเกอร์ในส่วนอื่นๆ      

         

           3. ขั้นหลังการผลิต
                              ปิดเครื่องตัดสติ๊กเกอร์และจัดเก็บเศษสติ๊กเกอร์หรือสถานที่ที่ใช้ในการผลิตให้เรียบร้อย

ประสบการณ์ที่ได้รับ
            สำหรับประสบการณ์ที่ได้รับจากการผลิตสื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในเรื่องของการตัดสติ๊กเกอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้นช่วยให้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้เห็นถึงความสำคัญในการวางแผนทำงานมากขึ้นอีกด้วย เพราะในการตัดสติ๊กเกอร์ครั้งหนึ่งๆนั้น ถ้าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หมายความว่าเป็นการทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรอย่างสูญเปล่า แม้แต่เรื่องๆเล็กๆอย่างการจัดวางข้อความ หากเราไม่ได้คิดวางแผนไว้ก็อาจเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองได้เช่นกัน 
           จากการได้ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในงานนำเสนอต่างๆและการประชาสัมพันธ์มาหลายงาน ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเรียนรู้จากการทำงานโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ หรือเทคนิควิธีต่างๆ ซึ่งนับเป็นประสบการณ์ที่ช่วยในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพทั้งสิ้น

                                                                                                                                นางสาวฉกาชาต สุขโพธิ์เพ็ชร์ รหัส 06490179

Advertisements

3 Comments »

 1. Rattiya said

  อ่าๆๆดีจ๊ะนุ่น เข้ามาอ่านของนุ่นแล้วน่าสนใจดี ดูเหมือนจะตรงกับที่เรียนมาเลยเนอะ อิอิ การผลิตสื่อ จบไปจะได้ทำงานด้านนี่ป่าวหว่า ที่เค้าได้จากการฝึกงานก็ผลิตสื่อเหมือนกัน แต่เป็นสื่ออีเลินร์นิงจึงดูแตกต่างกันไปเลย แต่การผลิตสื่อของนุ่นก็น่าสนใจ เพราะเป็นการผลิตสื่อโดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในเรื่องของการตัดสติ๊กเกอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานนำเสนอต่างๆและการประชาสัมพันธ์ แบ่งขั้นตอนแต่ละขั้นมาชัดเจนเลย อ่านแล้วก็เข้าใจดี แต่อยากเห็นเจ้าตัวเครื่องที่ใช้ตัดง่ะ ที่บอกว่า เข้าโปรแกรมสำหรับการตัดสติ๊กเกอร์ ในที่นี้คือโปรแกรม cut studio <<<อันนี้ง่ะ การทำงานดูเป็นขั้นตอนดีมาก หากใช้งานเป็นและถนัด ก็คิดว่าน่าจะทุ่นแรง และมีความสะดวกขึ้นเยอะเลย น่าสนใจค่ะ ^^

 2. Nathanan said

  น่าสนใจมากครับ ได้เห็นภาพและขั้นตอนการทำแล้ว อยากลองทำบ้าง เป็นการผลิตสื่อที่ให้ความทันสมัย น่าสนใจ ฝึกให้เราทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและฝึกความรอบคอบของเราในการทำงานด้วยโปรแกรม cut studio
  ถ้าพูดถึงโปรแกรมนี้ ก็ต้องบอกว่าไม่เคยใช้มาก่อน แต่พอได้ยินมาบ้างว่าใช้ทำอะไร ซึ่งจากได้ดูขั้นตอนต่างๆในการผลิตทุกขั้นตอน ทำให้รู้ว่ากว่าเราจะสามารถผลิตสื่อที่ตัดด้วยสติ๊กเกอร์ออกมานั้น ต้องผ่านขั้นตอนมากมาย กว่าจะออกมาเป็นสื่อให้เราได้เห็นกัน ซึ่งการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะทำให้งานที่ออกมามีความแม่นยำ เป็นขั้นตอน ซึ่งจะต่างจากการผลิตด้วยมือ ซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดตามไปด้วย จึงนับว่าเป้นการแบ่งปันความรู้ ด้วยโปรแกรม cut studio ได้ดีมากๆครับ น่าสนใจมากๆ

 3. Salisa said

  น่าสนใจมากเลยสำหรับ โปรแกรม cut studio ตัดสติ๊กเกอร์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากจะทำให้งานออกมาดีแล้ว ยังสะดวกไม่ต้องมานั่งตัดเองประหยัดทั้งเวลาและแรงคนเลย คงนำไปใช้ประโยชน์ได้บ่อยๆ ด้วยเพราะแต่ละองค์กรต้องมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นประจำอยู่แล้ว
  และจากที่นุ่นบอกว่าการทำงานในส่วนนี้ทำให้รู้จักการวางแผนเป็นขั้นตอน จะเห็นได้ว่าการตัดสติ๊กเกอร์แม้ฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆ แต่หากเราไม่รอบคอบก็จะทำให้งานเสียหายได้

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: