มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          ในการฝึกงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้าพระนครเหนือเป็นการฝึกงานที่เราได้ทำจริงๆ ในช่วงแรกๆ ของการฝึกงานที่นี้ เราไม่คิดว่าเราจะทำได้ เพราะการเรียนกับการทำงานเป็นอะไรที่แตกต่างกันมากการฝึกงานที่นี้นอกจากที่เราจะได้รับความรู้แล้ว เรายังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอื่นๆ ในสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของการเริ่มปรับตัวเองเข้าสู่วัยทำงาน

ความรู้ที่ได้รับจาการฝึกงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                1. ได้รับความรู้ในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งโปรแกรมที่เราเคยเรียนมาและไม่เคยเรียนมา เช่น การใช้โปรแกรม Illustratorและ Photoshop  ในการออกแบบต่างๆ ส่วนโปรแกรมที่เราไม่เคยเรียนมาแล้วต้องใช้โปแกรมนี้ในการออกแบบคู่มือ คือ โปรแกรม In design ซึ่งถือได้ว่าการที่เราได้ทำงานโดยใช้โปรแกรมนี้เป็นการฝึกให้เราได้เรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆ ซึ่งถือได้ว่าการใช้โปแกรมนี้ก็ยากอยู่พอสมควร เพราะเป็นโปรแกรมที่เราไม่เคยใช้และคุ้นเคยมาก่อน

                2. ได้ความรู้เรื่องเทคนิค / วิธีการถ่ายภาพต่างๆ จากอาจารย์พี่เลี้ยง ซึ่งเทคนนิคบางอย่างเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเรียนในห้องเรียนมาก่อน

                3. ได่รับความรู้ในเรื่องของเทคนิคในการตัดต่อ เช่นการใช้ตัวอักษรสีแดงในการตัด Premier pro จะทำให้เวลา copy แผ่นหลายๆครั้งเพื่อมาใช้งานหรือทำเป็นสำเนาจะทำให้ ตัวอักษรสีแดงที่ใช้จะซีด และเห็นเป็นรอยแตก ไม่ชัดเจน

ประสบการณ์ที่ได้รับ

เรื่องที่  1  การทำงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2 สุพรรณบุรี

                   การทำงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี เป็นการทำงานที่ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย ทั้งการนำความรู้ที่ได้มาเช่น การถ่ายรูป มาใช้ และการได้รับความรู้ใหม่จากอาจารย์และพี่ๆ ที่เราไปร่วมทำงานด้วย

ประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการทำงานในส่วนนี้คือ

                – ได้ประสบการณ์การทำงานกับบุคคลที่อยู่ในองค์กรต่างๆ และรู้จักการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการทำงาน

               – ช่วง 2สัปดาห์แรกๆ ที่เราต้องเดินทางไปทำงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี การทำงานในช่วงนี้เราได้รับมอบหมายให้ถ่ายรูป การเชื่อมไฟฟ้า เพื่อทำคู่มือการเชื่อมไฟฟ้า ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่ถ่ายภาพในการทำงานจริง เราไม่มีเวลาในการตัดสินใจในการเลือก f หรือแสง ที่เราต้องการได้มากนัก เพราะการทำงานที่มีคนอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นช่างถ่ายวีดีโอ หรือแม้แต่นักแสดงทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ของตนเอง ยิ่งการถ่ายภาพที่มีการเคลื่อนไหวเป็นการถ่ายที่ยากเพราะถ้าถ่ายไม่ได้จังหวะ ภาพที่ออกมาก็จะไหว

                – การฝึกงานในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยต่อการเดินทางไปสุพรรณบุรีแต่ก็ฝึกให้เราต้องมีความอดทน ขยัน และต้องใส่ใจกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานออกมาดีและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

           

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: