คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

           หลังจากการฝึกงานที่นี้ได้ผ่านมาเป็นเวลา 2 เดือน ก็ถึงเวลาที่ดิฉันต้องย้ายมาทำงานที่ฝ่ายผลิตสื่อ คณะสิ่งแวดล้อมฯ  ดิฉันได้รับมอบหมายงานดังนี้

1. อัพข่าวสิ่งแวดล้อม บนเว็บไซต์ของคณะ< www.en.mahidol.co.th> โดยจะนำข่าวมาจากเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดมหิดล< www.li.mahidol.co.th > การอัพข่าวก็จะล็อกอินเข้าจากเว็บ www.en.mahidol.co.th/control

 ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอัพข่าวสิ่งแวดล้อมก็คือ การที่ดิฉันได้เรียนรู้การทำเว็บไซต์โดยการ Update ข้อมูล ทำให้ดิฉันสามารถเข้าใจระบบการทำงานของเว็บมากขึ้น ได้เรียนรู้ว่าการ  Update เว็บให้ทันสมัยตลอดเวลามีความจำเป็นมาก เพราะถ้าเราไม่อัพเลยเว็บของเราก็จะไม่มีคนเข้ามาสนใจเนื่องจากเข้ามาแล้วไม่ได้อะไรใหม่ๆกับมาเลย

2. ได้รับมอบหมายให้ทำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ <E-book> รายงานประจำปี 2551-2552 โดยจะต้องทำตามขั้นตอน คือ พี่เขาจะให้ข้อมุลมา 1 ชุด แต่เนื่องจากข้อมูลที่มียากที่จะนำมาทำเป็น E-book ทางคณะจึงประชุมเพื่อแก้ไขข้อมูลเดิมให้ชัดเจนขึ้น และจะนำมาให้อีกครั้งในวันที่ 27 มกราคม  ดิฉันจึงได้ทำ E-book จากโปรแกรม DeskTop Auther สร้างขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการประชุม

 ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ <E-book> คือ ดิฉันได้รับรู้เรื่องของระบบการทำงาน ต้องผ่านการประชุมหลายๆรอบ เช่น การประชุมเรื่องการแบ่งงานของแต่ละฝ่าย พอได้เนื้อหามาแล้วก็ต้องนำมาสร้างเป็นต้นแบบไว้ให้ที่ประชุมเลือกในการประชุมครั้งต่อไป ดิฉันรู้สึกว่าระบบการทำงานที่ต้องรอคนโน้นคนนี้ตัดสินใจทำให้การทำงานล่าช้า แต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่ผ่านที่ประชุมเมื่องานออกมาไม่ถูกใจคงเสียเวลาทำใหม่มาก ปัญหาอีกอย่างที่ดิฉันเจอก็คือการที่โปรแกรม DeskTop Auther ไม่ใช่ของแท้จึงมีปัญหาในการหาโปรแกรมมาใช้งาน

ตัวอย่างงาน E-book

3. ทำโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์งานอบรมต่างๆของคณะ โดยส่วนมากดิฉันจะใช้ โปรแกรม Photoshop ในการทำ แต่พี่ที่นี้ส่วนใหญ่จะใช้ Illustrator ในการทำเพราะพี่เค้าให้เหตุผลว่า Illustrator สามารถทำอะไรได้แน่นอนกว่า เช่น ขนาดของภาพ ถ้าเป็น Photoshop เมื่อเราตังขนาดภาพไว้เท่ากัน แต่ความละเอียดไม่เท่ารูปที่ได้ก็จะมีขนาดแตกต่างกัน ทำให้มีปัญหาในเวลาที่เราต้องการภาพที่ Size เท่ากัน

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำโปรเตอร์คือ ได้เรียนรู้เทคนิคบางอย่างและฝึกฝนการใช้ โปรแกรม Photoshop  ได้เรียนรู้การใช้   Illustrator ในการสร้างภาพประกอบขึ้นมาใช้กับชิ้นงาน

ตัวอย่างงานโปรเตอร์

                                                                                                                              น.ส.วรรณประภา  ปรุงรุ่งเรืองเลิศ รหัส 06490192

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: