บริษัทวิชาการดอทคอม จำกัด

ประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์ เรื่องที่ 2 ที่ดิฉันได้รับ คือ การทำแบนเนอร์ และการอัพโหลดข่าวทุนการศึกษาใน www.vcharkarn.com

สำหรับในส่วนของการทำแบนเนอร์เป็นงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งไม่เคยทำมาก่อน โดยในเว็บไซต์จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับงานของบริษัทหรือลงโฆษณาให้ลูกค้า โดยจะใช้แบนเนอร์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ พี่ๆก็ได้ให้โอกาสได้เรียนรู้งานในส่วนของการทำแบนเนอร์ โดยพี่จะให้ size ของแบนเนอร์  word และข้อมูลของงานที่ต้องการจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำหรับในส่วนของการออกแบบ การใช้สี ฯลฯ พี่ๆจะให้เราคิดเองทั้งหมด ซื่งในส่วนของการทำแบนเนอร์เป็นงานทำให้เราได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบงานให้มีความน่าสนใจ ในส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการทำแบนเนอร์นั้นเป็นการใช้โปรแกรม Phptoshop เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่มีปํญหาในเรื่องของการใช้โปรแกรมเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ส่วนของการออกแบบซึ่งเราไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็ทำให้เราได้ฝึกฝน ได้คิด ก็ได้คำแนะนำจากพี่ๆที่ดูแลงานในส่วนของการทำแบนเนอร์ ก็ทำให้เราได้ฝึกในการทำงานร่วมกับคนอื่น และได้นำข้อผิดพลาดของตนเองในการทำงานมาปรับแก้ไขให้ดีขึ้น ก็เป็นประสบการณ์ในส่วนของการทำงานจริงที่ดีอีกอย่างหนนึ่งค่ะ

สำหรับการอัพโหลดทุนการศึกษาขึ้นบนเว็บไซต์นั้น ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำทุกวันในช่วงเช้าก่อนการทำงานในแต่ละวัน ก็จะเป็นการหาข่าวทุนการศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆนำมาลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ www.vcharkarn.com  โดยในส่วนนี้ดิฉันก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่ๆ ทำให้ดิฉันได้ฝึกในเรื่องของการมีความรับผิดชอบ การมีความรอบคอบ เนื่องจากบางครั้งเราจะต้องเช็คว่าทุนนั้นมีจริงหรือไม่ ซึ่งจากการทำงานในส่วนต่างๆที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นประสบกาณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และเป็นการปูพื้นฐานการทำงานในอนาคตอีกด้วย

นางสาววราภรณ์ บุญอ้อย 06490194

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: