ศูนย์เทคโนโลยีและเครือข่ายเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องที่ 2  ฝึกการใช้โปรแกรมต่างๆ

            องค์ความรู้ที่ได้รับในเรื่องที่ 2 นี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝึกและใช้โปรแกรมต่างๆที่ไม่เคยได้ใช้และไม่เคยเห้นมาก่อน ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอย่างการใช้โปรแกรม Sony Vegas 9.0 และ โปรแกรม Nuendo ซึ่งทั้ง 2 โปรแกรมนับว่าเป็นโปรแกรมที่ไม่เคยใช้มาก่อนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเรียนรู้ เพราะทางพี่เลี้ยงได้ให้ทำงานโดยใช้โปรแกรมดังกล่าว

             โปรแกรม Sony Vegas 9.0 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำไฟล์ วีดีโอ มาใช้ในการตัดต่อ จากแหล่งต่างๆ การตั้งค่า Project การใช้ Transition  การใส่ effect  การใส่ตัวหนังสือ  การปรับความเร็ว-ช้า และถอยหลังการทำแผ่น VCD และ DVD โดยเรามาสารถนำมาใช้แปลงไฟล์ได้ เช่นกัน ซึ่งวิธีการใช้นั้นก็มีความคล้ายคลึงกับ Premier ที่เราเคยใช้แต่จะต่างกันตรงที่มีความหลากหลายและทางศูนย์จะนิยมการใช้ Sony Vegas มากกว่า เราจึงจำเป็นต้องมีการสร้างงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Sony Vegas สร้างงานขึ้นมา โดยงานแรกที่เราได้เริ่มใช้โปรแกรมนี้ก็คือ การสร้าง VDO ประชาสัมพันธ์งานทอดผ้าป่า ที่ทางคณะครุศาสตร์จะจัดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานทอดผ้าป่าที่กำลังจะจัดขึ้นในครั้งนี้

              

               โปรแกรม Nuendo เป็นโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อไฟล์เสียงต่างๆ VDO รวมถึงการบันทึกเสียงก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ทำได้เช่นกัน ซึ่งทางศูนย์ฯได้ฝึกให้ผมได้ลองทำและเรียนรู้โปรแกรมนี้ โดยให้ฝึกทำ ฝึกเล่น หรือลองัดเสียงเอง แล้วนำมาตัดต่อ ซึ่งเท่าที่ได้ทดลองทำ ก็ทำให้พบว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายและสะดวก ง่ายต่อการจัดจำและนำไปใช้ ซึ่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นด็คือการควบคุมการมาขอใช้บริการอัดเสียงในห้อง Studio ที่มีทั้งนิสิต คณาจารย์มาขอใช้บริการ ซึ่งใช้โปรแกรมนี้ในการบันทึกเสียง ซึ่งตอนแรกก็รุสึกยังไม่ชินกับโปรแกรม เมื่อพี่เลี้ยงมอบหมายงานให้ทำก็ยังเกร็งและทำไม่ถูก จึงต้องคอยถามจากพี่ๆ เพื่อขอคำแนะนำและขอความรู้เพิ่มเติมในบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ

                              

ประสบการณ์ที่ได้รับ    1. การได้เรียนรู้โปรแกรมที่หลากหลาย ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น มีความหลากหลายในการเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะกับงานที่ทำ

                             2. ฝึกความอดทน เพราะการเรียนรู้การทำงานของโปรแกรมต้องใช้เวลาและความเข้าใจเป็นอย่างมาก จึงต้องมีความอดทนและความพยายามในการทำความเข้าใจ 

                             3. ฝึกการทำงานด้วยโปรแกรมที่มืออาชีพใช้ เพราะทางศูนย์จะใช้โปรแกรมที่ง่ายสะดวกในการใช้งาน เพราะด้วยภาระและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จึงจำเป็นต้องใชโปรแกรมที่สะดวกและง่ายต่อการทำ เพื่อให้ทันต่อเวลางานและทันต่อการใช้งานของผู้มาขอใช้บริการ

 

นายณัฐนันท์        หาญกิจ      รหัส 06490181

 

 

Advertisements

3 Comments »

 1. Hatai said

  ที่เราฝึกงาก็มีห้องอัดเสียงเล็กๆอยู่หนึ่งห้องเหมือนกัน จะเอาไว้ใช้อัดเสียงบรรยายประกอบวีดิทัศน์สื่อการสอนต่างๆ
  แต่โปรแกรมที่ใช้ก็จะแตกต่างกับของณัฐนันท์ คือเราใช้โปรแกรม Adobe Audition ซึ่งดูจากหน้าตาโปรแกรม Nuendo นั้น ดูมีลูกเล่นและรายละเอียดต่างๆเยอะกว่า Adobe Audition เป็นโปรแกรมที่น่าจะเรียนรู้เอาไว้เพื่อเป้นประโยชน์แก่การทำงานในอนาคตของเรา ส่วนโปรแกรม Sony Vegus ก็น่าสนใจมากเพราะลูกเล่นน่าจะมีเยอะกว่า Premire ถ้ามีโอกาสน่าจะลงวิธีการทำคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้าง ^^

 2. ครั้งแรกที่เราได้รับมอบหมายให้ตัดต่อคลิปวิดีโอกิจกรรม Road Show ของบริษัท เราได้ใช้โปรแกรม Premiere ในการตัดต่อ ซึ่งพี่ก็แนะนำให้ใช้โปรแกรม Sony Vegus เพราะเป็นโปรแกรมที่ติดมากับกล้องถ่ายวิดีโอ เราก็ได้ลองลงโปรแกรมและศึกษาวิธีการใช้บ้างในบางส่วน แต่เนื่องจากงานตัดต่อที่เราได้รับมอบหมาย พี่ต้องการด่วน จึงไม่มีเวลาศึกษาโปรแกรม Sony Vegus มากนัก สุดท้ายเราก็กลับมาใช้โปรแกรม Premiere เหมือนเดิมเพราะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างคุ้นเคยและดิฉันคิดว่าเป็น โปรแกรมที่มีลูกเล่นค่อนข้างเยอะ แต่หลังจากอ่านข้อความข้างบนแล้วก็คิดว่าจะหาเวลาทดลองใช้โปรแกรมดูอีกครั้ง เพราะเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจ
  สำหรับ โปรแกรม Nuendo ดูแล้วน่าสนใจเพราะน่าจะใช้งา่นได้ง่ายกว่า Audition และน่าจะมีลูกเล่นเยอะ จึงเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจอีกโปรแกรมหนึ่ง และคิดว่าน่าจะหามาทดลองใ้ช้่ค่ะ

 3. Vagas เป็นโปรแกรมตัดต่อที่ดีโปรแกรมหนึ่ง หากใช้จนคล่องแล้วเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วแต่ไม่ต้องการความปราณีตมาก ซึ่งถ้าเที่ยบกับโปรแกรม Premire หรือ EDIUS แล้ว Option หลาย ๆ ส่วน Vagas ยังสู้ไม่ได้ เอฟเฟกยังค่อนข้างน้อยพอสมควร การปรับแต่ Video ยังไม่ละเอียดมากนัก
  ส่วนโปรแกรม Nuendo หน้าตาของโปรแกรมคล้าย ๆ โปรแกรมที่ใช้อยู่ใน Studio ของภาควิชาที่ใช้ร่วมกับ Sound Phase88 (จำชื่อโปรแกรมไม่ได้) แต่เนื่องจากความสามารถที่นำวีดีโอเข้ามาได้ Option ก็จะคล้าย ๆ กับ Audition 3.0 ดูแล้วเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจและน่าทดลองใช้มาก

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: