สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงาน ในประเด็นขององค์ความรู้ ณ ศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เรื่องที่ 1) ในด้านของการบันทึกเทปโทรทัศน์

สำหรับสิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานในด้านนี้ ได้เรียนรู้อุปกรณ์หลักๆภายในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ทั้งหมดที่ใช้ในการถ่ายทำ ตั้งแต่ กล้องโทรทัศน์ เป็นตัวหลักที่ใช้ในการถ่ายทำโทรทัศน์ รู้จักเรียนรู้ Set up กล้องโทรทัศน์ที่ต้องประกอบให้ครบ เริ่มจากขาตั้งกล้อง, ตัวกล้องโทรทัศน์, View Finder, Survo Zoom, Focus, Intercom ตลอดจน Set ค่าต่างๆของตัวกล้อง ทั้ง White Balance, การปรับ Focus ให้พร้อมใช้งาน

อุปกรณ์ต่อไปที่ได้เรียนรู้คือ เครื่อง Sony Anycast Station หรือเครื่องเครื่องกำกับสัญญาณภาพ Live content Sony Anycast Station เป็นสวิตเชอร์แบบพกพาได้ เหมาะกับการตัดต่อภาพแบบถ่ายทอดสด ( Broad cast) มีมิกเซอร์เสียงที่รับสัญญาณเข้า 6 ช่องสัญญาสเตอริโอ
จอภาพเป็น LCD มีแผงจอภาพซึ่งจะประกอบไปด้วยจอ 2 จอใหญ่ จอหนึ่งเป็นจอที่แสดงภาพขณะออกอากาศ อีกจอไว้ตรวจสอบภาพก่อแพร่ภาพออกไป และจอขนาดเล็กอีก 7 จอเพื่อดูภาพจากสัญญาณเข้าแต่ละแหล่ง สามารถควบคุมการทำงานของกล้อง ทั้งการPan ,Tilt ,Zoom ,Tilt และควบคุมโฟกัส โดยผ่านสายควบคุมชนิด VISCA และมีหน่วยความจำเพื่อจัดการเก็บการตั้งค่าตำแหน่งในการปรับ Pan , Tilt ,Zoom จะกระจากสัญญาณผ่านอินเตอร์เน็ท LANs หรือ Leased Line

ตัวต่อมาคือ เครื่อง CCU (Camera Control Unit) หรือเครื่องที่ใช้สำหรับควบคุมภาพในขณะการถ่ายทำบันทึกเทปโทรทัศน์ทั้งหมด ใช้เชื่อมต่อกับตัวกล้องโทรทัศน์ เพื่อ Set Up ค่าต่างๆที่กล่าวมาในข้างต้นของกล้องโทรทัศน์ รวมทั้งใช้เชื่อต่อกับจอ Monitor ใช้สำหรับเช็คภาพจากกล้องตัวที่ออกอากาศผ่านทางจอ Monitor อีกที นอกจากนี้ยังรวมไปถึงตัว Headphone ที่ใช้สำหรับเช็คเสียงที่ออกอากาศไปด้วย

ในส่วนของอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ได้เรียนรู้จากการถ่ายทำเทปโทรทัศน์ ได้แก่ สายเคเบิ้ลที่ใช้เชื่อมต่อจากกล้องโทรทัศน์ไปยังตัว CCU, สายสัญญาณภาพและเสียง, Tallybox และที่ขาดไม่ได้สำหรับใช้ในบันทึกการถ่ายทำทั้งหมด คือ เทป Reccord DVCAM เป็นต้น

นอกจากที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าการถ่ายทำเทปโทรทัศน์แต่ละครั้ง อุปกรณ์ เครื่องมือ มีมากมายที่ต้อง Set up ให้พร้อม เพื่อให้งานที่ถ่ายทำออกมาสมบูรณ์แบบ ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้อุปกรณ์ไปทั้งหมดนี้ ได้ออกปฏิบัติงานจริงด้วยตนเองในงานสัปดาห์หนังสือ Book Fair ตลอด 5 วัน (ตั้งแต่วันทที่ 16-20 พ.ย. 52)

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน คือ กว่าจะผลิตรายการโทรทัศน์ ต้องผ่านขั้นตอนหลักๆถึง 3 ขั้นตอนด้วยกัน ตั้งแต่ ขั้น Pre-Production, ขั้น Production และขั้น Post-Production ซึ่งในส่วนของการทำงานที่เกียวข้องกับการถ่ายทำและบันทึกเทปโทรทัศน์แต่ละครั้ง ต้องทำงานกันเป็น Team Work ทำงานเป็นระบบ ทั้งฝ่าย Graphic และ ฝ่าย Multimedia ที่ตัวหลักในการทำงานครั้งนี้ นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานจริง ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ด้วย เพราะในการถ่ายทำโทรทัศน์ต้องให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด รวมไปถึงการทำงานแต่ละครั้งต้องตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องต่างๆให้แน่ใจก่อนลงมือถ่ายทำจริง และต้องเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์

นางสาวสิริพร   พวงสำลี  รหัส  06490198

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: