ศูนย์เทคโนโลยีและเครือข่ายเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องที่ 1 ด้านการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ

                    สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในด้านขององค์ความรู้ในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งก่อนที่จะมาฝึกงานที่ศูนย์เทคโนโลยีและเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งนี้ ต้องยอมรับก่อนเลยว่าไม่มีความรู้หรือความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มากนัก ซึ่งถึงจะมีความรู้บ้างแต่ก็ไม่มาก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่ได้มาทำในสิ่งที่ตนเองและเพื่อนไม่ได้รับรู้มาก่อน ว่าอุปกรณ์ในแต่ละอย่างมีการติดตั้งและมีวิธีอย่างไร ซึ่งพี่เลี้ยงได้คอยบอกอยู่เสมอว่าต้องใช้ประสบการณ์มากๆ เพราะใน 1 วัน การติดตั้งก็ต้องพบกับปัญหาในหลายๆด้านไม่ซ้ำกัน จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆ โดยระยะแรกๆจะอาศัยคอยดูจากพี่ๆว่าติดตั้งอย่างไร สายไหนต่อเข้ากับตรงไหน การเปิด LCD ทำอย่างไร เพราะทางศูนย์มีเครื่องมากมายก็จริง แต่แต่ละเครื่องก็จะมีการทำงานที่ต่างกัน ซึ่งมันจะเป็นคนละรุ่นหรือคนละยี่ห้อกันั่นเอง จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้หลายๆแบบเพื่อที่เราจะสามารถใช้อุปกรณ์ทุกอย่างได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ชำนาญเหมือนพี่ๆ แต่ก็จะได้เป็นการเรียนรู้ เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ นั่นเอง

โดยทางศูนย์เทคโนโลยีและเครือข่ายเพื่อการศึกษา แห่งนี้ มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มากมาย แต่อุปกณ์ที่ต้องมีการติดตั้งและเตรียมไว้ให้พร้อมสำหรับการใช้งานในทุกๆวัน เช่น Notebook LCD Visualizer ลำโพง วิทยุ สาย LAN  เป็นต้น แต่ก็ยังมีอุปกรณ์อีกมากมายที่ทางศูนย์มีไว้ให้บริการ ต่อมาในช่วงหลังๆเมื่อมีความรู้และเข้าใจในอุปกรณ์มากขึ้น ซึ่งเกิดจากการเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากพี่ๆ ทำให้ได้รับมอบหมายให้ทำการติดตั้งเครื่องตามห้องเรียนต่างๆในทุกๆวันที่มีการเรียนการสอนหรือที่มีการขอใช้บริการ โดยการติดตั้งในบางครั้งก็สามารถติดตั้งได้อย่างไม่มีปัญหา แต่ในบางครั้งก็มีปัญหาบ้างๆเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่สามารถทำได้ ก็จะเรียนพี่เลี้ยงให้มาช่วย เช่น การกด Ctrl+F7 เพื่อให้ลิ้งสัญญาณจาก notebook ไปออกยังจอ หรือ การเสียบสาย Input A หรือ B ถ้าเสียบไม่ถูกก็จะไม่มีสัญญาณหรือไม่ติด การกด Input A เพื่อเป็นการหาช่องสัญญาณ เป็นต้น

ตัวอย่างการติดตั้ง เครื่อง Visualizer อย่างถูกต้องและถูกวิธี

1.ตั้งเครื่องวิชวลไลเซอร์บนโต๊ะ ยกแขนไฟส่องขึ้นมาแล้วดึงออกให้สุด

2. กดปล่อยปุ่มล็อกเสายึดกล้องและยกเสาตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งยึดได้ที่
3. ยกหัวกล้องหลักขึ้นในแนวตั้งโดยให้เลนส์อยู่ในตำแหน่งที่ชี้ลงบนแท่นวาง
4. เสียบปลั๊กไฟ

การเชื่อมต่อเข้ามอนิเตอร์

1 การเชื่อมต่อเข้ามอนิเตอร์ โดยใช้สาย RCA Video/Audio หรือสาย BNC ต่อจากช่อง Video Output ทั้งสองช่องของเครื่องวิชวลไลเซอร์ 
2 การเชื่อมต่อเข้ามอนิเตอร์ โดยใช้สาย S – Video ต่อจากช่อง S – Video Out ของเครื่องวิชวลไลเซอร์ไปยัง S – Video in ของจอมอนิเตอร์
3. การเชื่อมต่อเข้าเครื่องแอลซีดี โดยให้ต่อสาย BNC จากช่อง RGB Output ของเครื่องวิชวลไลเซอร์ไปยัง RGB input ของเครื่องแอลซีดี

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้

ประสบการณ์ที่ได้รับ         1. ฝึกการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆที่หลากหลายที่ไม่เคยได้ใช้มาก่อน

                                  2. ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะการติดตั้งเครื่องในแต่ละครั้งจะพบปัญหาที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องฝึกการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพาะหน้าให้ได้

                                   3. ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ เพราะในการเรียน 1 วัน จะมีการขอใช้อุปกณ์ที่แตกต่างกัน จึงต้องทีการแบ่งงานกันว่าใครจะไปติดตั้งห้องใด เก็บอุปกรณ์อย่างไร โดยจะแบ่งหน้าที่กันทำ

นห

                                                       นายณัฐนันท์    หาญกิจ     รหัส 06490181

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: