หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องที่2 สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านของการบริการ

          สำหรับความรู้ที่ได้รับในเรื่องของการบริการสื่อการสอนจากการฝึกงานกับฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สัมผัสและเรียนรู้งานในส่วนของการบริการ ซึ่งเป็นงานที่ไม่เคยได้ลองสัมผัสมาก่อน แต่ก็ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานด้านการบริการสื่อการสอนตั้งแต่ในสัปดาห์แรกของการฝึกงาน จึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการสื่อการสอนที่มีทั้งด้านการให้บริการ และด้านการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาในการใช้บริการดังนี้

          ด้านการให้บริการสื่อการสอน ผู้ให้บริการควรมีลักษณะดังนี้
                        อัธยาศัยดี ผู้ใช้บริการล้วนมีความคาดหวังว่า ผู้ให้บริการจะให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดี ทั้งด้วยสีหน้าและแววตา ท่าทาง
      และคำพูด  
                        มีมิตรไมตรี  การแสดงท่าทางเป็นมิตรกับผู้ใช้บริการ   จะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกประทับใจในท่าทีความเป็นมิตร และมีความสุขที่ใช้บริการของเรา 
                       บุคลิกภาพดี   การทำงานบริการนั้นผู้ให้บริการต้องมีบุคลิกภาพที่ดี เรียบร้อย แต่งกายสะอาด และสุภาพ     
                       วาจาสุภาพ คือไม่มีผู้ใช้บริการคนใดที่ชอบผู้ให้บริการที่พูดจากระโชกโฮกฮาก ดังนั้นการทำงานบริการต้องพูดจาสุภาพ อ่อนโยน ไม่กระโชกโฮกฮาก หรือเสียงดัง การพูดจาอย่างสุภาพและอ่อนโยนจะช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและไว้วางใจ และสบายใจที่จะติดต่อขอใช้บริการ
                       ควบคุมอารมณ์ได้ดี  ผู้ทำงานบริการควรจะมีอารมณ์ที่มั่นคง เพราะต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา เพราะผู้ใช้แต่ละคนจะมีภูมิหลังที่ไม่เหมือนกันทำให้มีมีนิสัยที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ให้บริการต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และอดทนที่จะรับฟัง และอดทนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องพยายามทำความเข้าใจในตัวผู้ใช้บริการและใจเย็นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

          ด้านการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการ ผู้ให้บริการควรมีลักษณะดังนี้
                     รับฟังและเต็มใจแก้ปัญหา พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ให้บริการจะต้องสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ 
     ดังนั้นเมื่อผู้ใช้บริการต้องการคำปรึกษาหรือมีมีปัญหาใดๆเกดขึ้น ผู้ให้บริการต้องแสดงความสนใจในปัญหาและรับฟัง
     ไม่ควรแสดงอารมณ์หรือบอกปัดปัญหานั้น ๆ และแสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการด้วย

          ประสบการณ์ที่ได้รับ
                       สำหรับประสบการณ์ที่ได้รับจากการให้บริการสื่อการสอนนั้น จะเป็นในเรื่องของการฝึกการให้บริการและแก้ไขปัญหาจากการบริการเป็นหลัก การบริการนั้นถึงแม้ในบางครั้งจะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัว แต่ก็ได้สอนอะไรให้กับเราอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกความอดทน การได้เรียนรู้จากอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการให้บริการ นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกกระบวนการคิดในการปฏิบัติงานต่างๆตามลำดับความสำคัญ และที่สำคัญไปกว่านั้นข้าพเจ้ามองว่า การให้บริการสื่อการสอนนั้ได้สอนให้เราได้รู้จักการวางตัวให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพื่อให้ดูเป็นที่น่าไว้วางของผู้ใช้บริการ และเป็นการฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเรา เนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นระหว่างที่เรากำลังให้บริการสื่อการสอนอยู่ เพราะฉะนั้นผู้ให้บริการจึงควรต้องมีไหวพริบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วย

ฉกาชาต สุขโพธิ์เพ็ชร์ รหัส 06490179

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: