หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องที่ 2 การถ่ายภาพเมื่อมีกิจกรรม / งานประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหอสมุด

จากการฝึกประสบการณ์ ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาัลัยมหิดล ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะต้องถ่ายภาพอยู่บ่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นกิจกรรมที่องค์กร หรือ ทางหอสมุดจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม และในฐานะที่ฝึกงานอยู่ในฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา จึงต้องให้บริการในด้านนี้อยู่เป็นประจำ

องค์ความรู้ที่ได้รับ…ในการถ่ายภาพงานพิธีและกิจกรรมต่างๆ

1. การถ่ายภาพงานประชุม

ถ่ายภาำพงานประชุม Thai-IUG 14th การประชุมผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การถ่ายภาพการประชุม จะต้องให้ความสำคัญกับภาพทุกๆภาพ ไม่ว่าจะเป็น ภาพวิทยากรผู้มาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จะมีการเก็บภาพทั้งใกล้ (CU) และระยะปกติ (MS)… ฝ่ายรับลงทะเบียน  ฝ่ายดำเนินงาน…ฯลฯ โดยการถ่ายภาพนี้ ถือเป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะทุกๆฝ่าย ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของงาน

2. การถ่ายภาพงานกีฬา

การเก็บภาพบรรยากาศภายในงาน โดยได้บันทึกภาพการแข่งขันกรีฑา ในช่วงก่อนพิธีเปิด ซึ่งการถ่ายภาำพกีฬานั้นโดยส่วนมากใช้เทคนิคการถ่ายภาพ Pan Action , Action และ Stop Action ในหลายๆเทคนิึคการถ่ายภาพ…รวมถึงภาพบรรดากองเชียร์ของหน่วยงาน,คณะวิชา,องกรค์ ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย  การถ่ายภาพกีฬานั้นจะต้องมี การรอคอยจังหวะต่างๆ อารมณ์ภาพของนักกีฬา หลังได้รับชัยชนะ โดยได้รับคำแนะนำเสมอว่า การถ่ายภาพกีฬา จะต้องใช้เลนส์ที่สามารถซูมได้ระยะไกล (Telephoto) เพื่อดึงภาพนักกีฬาให้เข้ามาได้ใกล้ที่สุด เพราะถ้าเป็นสนามที่กว้างมาก ก็จะได้เห็นรายละเอียดของภาพ ได้อย่างชัดเจน

3. ถ่ายภาพกิจกรรมที่จัดโดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลและกิจกรรมที่จัดขึ้นจากทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัยมหิดล ก็จะได้รับมอบหมายให้ไปเก็บ บรรยากาศอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็น

– กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1,111 รูป

– กิจกรรม “การแข่งขันกีฬาบุคลากร”

– กิจกรรม “งานเลี้ยงสังสรรค์ วันปีใหม่” ซึ่งจัดโดย..หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

– กิจกรรม “เติมใจให้สังคม คืนถนนให้คนเดิน”

– กิจกรรม การแข่งขัน การอ่านอักษรเบล์ของนักเรียนตาบอด วิทยาลัยราชสุดา

ซึ่งการถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ จะต้องอาศัยความกล้า และความมั่นใจในการถ่ายภาพ และจะได้รับคำแนะนำที่แตกต่างกัน ของการถ่ายภาพในแต่ละกิจกรรม เพราะทุกๆภาพที่ถ่ายมาส่งอาจารย์พี่เลี้ยงนั้นก็จะได้รับคำแนะนำที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ได้พัฒนาการถ่ายภาพ เพื่องานวิชาการ ของหน่วยงานราชการได้มากขึ้น

4. ถ่ายภาพนอกสถานที่

คือการถ่ายภาพในสภาพแสงที่แตกต่างกันออกไป ในประสบการณ์ที่ได้รับคือ การถ่ายภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม Thai-IUG ซึ่งมีการพาผู้เข้าประชุม นั่งรถรางทัวร์ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งในแต่ละที่ที่ได้หยุดเยี่ยมชม ก็จะมีสภาพแสงที่แตกต่างกัน ทำให้ต้องปรับ f/stop และ Speed Shutter ให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพ  เพื่อให้ภาพที่ออกมา มีความชัดเจน และสมบูรณ์ที่สุด

——————————————————————————————————————————————–

นางสาวผกาทิพย์  นันทไชย  รหัส 06490186

Advertisements

2 Comments »

  1. จากความรู้ที่เพื่อนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพหลายประเภท ดิฉันก็ได้มีโอกาสถ่ายภาพงานประชุม ภาพกีฬา ภาพบุคคล จานำความรู้ไปใช้ในโอกาศต่อไปนะ

  2. warunee said

    จากความรู้ที่ได้อ่านประสบการณ์ของเพื่อน ก็พบว่าการถ่ายภาพงานต่าง ๆ นั้น จะมีเทคนิคและมุมมองที่แตกต่างกัน และความสามารถในการจับภาพให้ออกมาตรงตามที่ต้องการ ไม่ขาดอารมณ์และบรรยากาศภายในงาน ดิฉันก้ได้มีโอกาสถ่ายภาพงานพิธีและงานวิชาการ เช่นเดียวกัน ก่อนที่จะถ่ายพี่เลี่ยงก็จะให้คำแนะนำการจับภาพและเก็บบบรรยากาศภายในงาน ภาพที่มองไม่เห็นบรรยากาศงานบางก็จะใช้ไม่ได้

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: