เรื่องที่ 1 การติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์

การทำงานในศูนย์เทคโนโลยีและเครือข่ายเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีหน้าที่หลัก คือ การติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องฉาย Data Projector  (LCD) เครื่อง Visualizer และการนำอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขั้นตอนในการเชื่อมต่ออุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

1. เครื่องฉาย Data Projector  (LCD)

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เราต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และครื่องฉาย Data Projector  (LCD) จากนั้นนำสายสัญญาณ VGA ไปต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และครื่องฉาย Data Projector  (LCD) เพื่อให้สัญญาณจากคอมพิวเตอร์ออกไปยังจอภาพ จากนั้น เราต้อง set up  ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยการคลิกขวาที่หน้าจอ จะปรากฏเมนูขึ้นมาให้เลือก properties   จะปรากฎเมนูขึ้นอีกอันขึ้นมา ให้เลือก  setting  เลือก ส่งสัญญาณออกไปยังจอภาพ  ทั้งนี้ ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องฉาย Data Projector  (LCD)จะขึ้นอยู่กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และชนิดของเครื่องฉาย Data Projector  (LCD)

2. เครื่อง Visualizer

มีวิธีการติดตั้งเครื่องต่อไปนี้

1. ตั้งเครื่องวิชวลไลเซอร์บนโต๊ะ ยกแขนไฟส่องขึ้นมาแล้วดึงออกให้สุด

2. กดปล่อยปุ่มล็อกเสายึดกล้อง และยกเสาตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งยึดได้ที่

3. ยกหัวกล้องหลักขึ้นในแนวตั้งโดยให้เลนส์อยู่ในตำแหน่งที่ชี้ลงบนแท่นวาง จากนั้นเสียบปลั๊กไฟ และเปิดเครื่อง

และมีวิธีการเชื่อมต่อเข้าเครื่องแอลซีดี คือ ต่อสาย BNC จากช่อง RGB Output ของเครื่องวิชวลไลเซอร์ ไปยัง RGB input ของเครื่องแอลซีดี

ประสบการณ์ในการทำงานในส่วนนี้

1. ได้ลงมือปฎิบัติของจริง  ตั้งแต่ขั้นตอนง่าย ๆ อย่างการเสียบปลั๊ก การเปิด- ปิด อุปกรณ์ เพราะตอนที่เรียนเราได้เรียนรู้ในทฤษฎีแต่ไม่เคยได้ปฏิบัติงานจริง ๆ

2. ได้ฝึกการกล้าแสดงออก บางครั้งเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุมหรือแก้ไขอุปกรณ์ที่ขัดข้อง ในห้องเรียนที่มีนิสิตนั่งอยู่เต็มห้อง ในช่วงแรก ๆ ยังไม่กล้าไปติดตั้งคนเดียวหรือแก้ไขอุปกรณ์คนเดียว  แต่หลังจากที่ได้ฝึกการปฏิบัติงานมาระยะหนึ่ง ก็เริ่มมีความกล้าในการติดตั้งหรือแก้ไขอุปกรณ์ที่ขัดข้องคนเดียวโดยไม่ต้องมีเพื่อนหรืออาจารย์พี่เลี้ยงไปด้วย

3. ได้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในกรณีที่มีอุปกรณ์ขัดข้องขณะที่มีการเรียนการสอน อย่างเช่น อาจารย์เปิดไฟล์ไม่ได้ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เราก็เข้าไปตรวจเช็คอุปกรณ์ดังกล่าว ตั้งแต่สายไฟ การเชื่อมต่อ ถ้ามีปัญหาจริง ๆ ก็ต้องปิดครื่องและเปิดใหม่ ถ้ามีอาการเหมือนเดิม เราก็ต้องตามอาจารย์พี่เลี้ยงให้มาแก้ไขให้

น.ส. อนัญญา   อินทรภักดิ์  รหัส 06490202


Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: