โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

ความรู้เกี่ยวกับ E-learning ในเรื่อง

รายละเอียดและเนื้อหาที่ควรมีในบทเรียน e-learning และส่วนเทคนิคที่ควรพิจารณาในการผลิตบทเรียน e-learning ได้ดังนี้

1.ส่วนรายละเอียดและเนื้อหาที่ควรมีในบทเรียน e-learning
1.1 การต้อนรับเข้าสู่บทเรียน
1.2 คำอธิบายรายวิชา
1.3 จุดประสงค์วิชา
1.4 คำแนะนำการใช้บทเรียน
1.5 คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน
1.6 แบบทดสอบก่อนเรียน
1.7 เนื้อหาครบถ้วนตาม Storyboard
1.8 แบบทดสอบหลังเรียน
1.9 กิจกรรมบทเรียน
1.10 เอกสารอ้างอิง

2. ส่วนเทคนิคที่ควรพิจารณาในการผลิตบทเรียน e-learning
2.1 ขนาด/สีตัวอักษร , การเว้นช่องไฟ, การเชื่อมต่อของคำ, คำถูกคำผิด
2.2 คุณภาพของเสียง (ดังฟังชัด, ไม่มีเสียงซ้อน/แทรกทำให้ฟังไม่รู้เรื่อง)
2.3 คุณภาพของภาพ และวีดีโอ (ภาพชัดเจน, วีดีโอไม่กระตุก, ถูกต้องลิขสิทธิ์)
2.4 การเชื่อมโยงของ link ต่างๆ หัวข้อมีความสมบูรณ์
2.5 สื่อบทเรียนมีเอนิเมชั่น (Animation) ในบทเรียนที่เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา และการนำเสนอ

น.ส. กมลชนก สุขสำอางค์  รหัส 06490174

Advertisements

1 Comment »

  1. Chakachat said

    สำหรับความรู้และเทคนิคในเรื่องE-learning นี้ เป็นประโยชน์มากสำหรับเรา เพราะเราต้องทำโปรเจคเกี่ยวกับการพัฒนา E-learning ของทางหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

    ในการพัฒนาE-learningนั้น มีบางรายละเอียดที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลที่ออยได้นำมาเสนอแล้ว จะทำให้เราสามารถนำความรู้นี้มาใช้ในการพัฒนาE-learning ของหอสมุดฯมหิดลได้

    ส่วนเรื่องของเทคนิคที่เราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือเรื่องของคุณภาพของภาพและวิดีโอ เพราะเราต้องอัพวิดีโอเป็นวิดีโอบรรยายการสอนรายวิชาพื้นฐานผ่านทางE-learning

    ขอบคุณมากนะจ๊ะที่นำรายละเอียดและเทคนิคต่างๆมาบอก เราจะได้นำมาแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: