วิชาการ ดอทคอม

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงาน ที่วิชาการ ดอทคอม

 เรื่องที่2 การทำ section ในเว็บไชต์วิชาการดอทคอม โดยเป็น section ชื่อ “Road Show”

         โดย section นี้เป็น section ใหม่ ที่ทางเว็บไซต์วิชาการดอทคอมได้จัดทำขึ้นใหม่ ทางวิชาการดอทคอมได้มอบหมายงานชิ้นนี้ให้ โดยให้คิดและออกแบบทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งการทำงานครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่อง ระบบการทำงาน section บนเว็บไชต์  รวมทั้งได้เรียนรู้เรียนของการออกแบบที่ต้องเหมาะสม การเลือกสีที่ดึงดูดและเข้ากับหน้า section อื่น กราฟฟิกที่น่าสนใจและสวยงาม รวมทั้งการเลือกกิจกรรมใน section ที่ต้องน่าสนใจและสามารถดึงดูดให้คนที่ใช้งานอยากเข้ามาดู ทำให้การได้รับมอบหมายงานครั้งนี้เป็นงานที่ใหญ่มากและต้องออกมาสมบูรณ์ที่สุด จึงต้องใช้ความรู้ที่ตนเองมีอยู่บวกกับการศึกษาเพิ่มเติม เช่น การขอคำปรึกษาจากอาจารย์พี่เลี้ยง การเข้าเว็บไซต์อื่นๆเพื่อศึกษาดูสิ่งที่ดีแล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้หน้า section “Road Show” นี้ เพื่องานที่ได้รับมอบหมายออกมาสวยงามและสมบูรณ์ที่สุด

ประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานนี้

  1. ความเชื่อมั่นในการทำงาน ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นสิ่งที่สำคัญ ต้องเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำงานนี้ได้ จึงจะทำให้การทำงานได้สำเร็จลุล่วง
  2. การเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติม การขอคำปรึกษาจากผู้รู้ ทำให้การทำงานช่วยขึ้น เเละมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ตัวอย่าง ส่วน Head ของ section ” Road Show”

 

ตัวอย่างกิจกรรมในหน้า Road Show 

 

นางสาวนิติตา  นาคหาญ รหัสประจำตัว 06490184

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: