หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องที่ 1 การออกแบบงาน Graphic / Presentation / ออกแบบปก CD/DVD

สำหรับความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการออกแบบ Graphic คือ

1. จะต้องมีจุดเด่นของข้อความ

การใช้ข้อความที่อยู่ใน Presentation หรือบนหน้าปก CD/DVD งานต่างๆ จะต้องใช้สีที่มี การสื่อความหมายด้วยการใช้ศิลปะและศาสตร์ทางการใช้เส้น ภาพวาด ภาพเขียน แผนภาพ ตลอดจนสัญลักษณ์ทั้งสีขาว – ดำ ซึ่งมีลักษณะเห็นได้ชัดเจน เข้าใจความหมายได้ทันที ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการให้กับผู้รับสารได้รับรู้ ซึ่งการออกแบบนี้ ได้ออกแบบใน Presentaion เพื่อประชาสัมพันธ์ การใช้บริการภายในหอสมุดฯในฝ่ายต่างๆ และนำไปติดตั้ง ณ จอพลาสม่า ทีวีด้านหน้าประตูทางเข้าของหอสมุดฯ และงานออกแบบ ปก CD/DVD งานต่างๆ ภายในหอสมุด โดยถ้าเป็นปก CD/DVD จะต้องดูในส่วนของเนื้อหาภายในว่าเกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และจะต้องกำหนดขนาดให้เท่ากับกล่องที่จะใส่ปกที่ออกแบบด้วย

2. การใช้สีที่เด่น และสะดุดตา

ในเรื่องของการใช้สีทางด้านงานกราฟิค ก็ใช้ทฤษฎีตามหลักการออกแบบงานกราฟิคพื้นฐาน ในเรื่องของ ทษฎีสี คือจะใช้สี คู่ตรงข้าม 80 : 20 และวางรูปแบบให้เหมาะสมกับงานกราฟิคพื้นฐาน สามารถใช้ได้ในเรื่องของการออกแบบ Presentation และการออกแบบปก CD/DVD ต่างๆ

3. ข้อความที่สื่อสารแก่ผู้รับสารจะต้องสั้น กระชับ เข้าใจง่าย

การใช้ข้อความจะต้องไม่ใช้คำที่ฟุ่่มเฟือยจนเกินไป โดยจะใช้ข้อความที่กระชับ และเข้าใจง่าย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการอ่าน เพราะผู้ใช้บริการที่เดินเข้ามาด้านในหอสมุด จะหยุดยืนอ่านข้อความไม่นานนัก การทำ Presentation จะต้องมีการเปลี่ยนหน้าไปหลายๆหน้า เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ทั้งหมดให้ครบถ้วน โดยเน้นความเรียบง่ายและใจความที่กระชับพอสมควร และในส่วนของการออกแบบปก CD/DVD จะต้องเน้นชื่องาน และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรรยาย วันที่ทำกิจกรรม ให้ครบถ้วน

4. เน้นความเรียบง่ายและดูดี

หลักการออกแบบนั้น ได้รับคำแนะนำเสมอว่า “เรียบง่ายและดูดี” เพราะเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรที่เป็นส่วนในหน่วยงานราชการ จึงไม่เน้นมีสันมากนัก ในเรื่องของการออกแบบจะต้องมีความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของสีสัน และองค์ประกอบ ในส่วนของ CD/DVD จะต้องเน้นความเป็นวิชาการ เพราะงานส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ โดยจะต้องวางองค์ประกอบให้เหมาะสมกับความเป็นวิชาการให้มากที่สุด

5. ใช้ภาพประกอบที่เหมาะสม

การหาภาพประกอบจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันและเหมาะสมและเข้าใจง่ายต่อการสื่อสาร วางในตำแหน่งที่เหมาะสม มีความสะดุดตา ต่อผู้ภพเห็น โดยจะได้รับคำแนะนำเสมอในเรื่องของการวางภาพในส่วนขององค์ประกอบด้านงานกราฟิค ในส่วนของปก CD/DVD จะต้อง ทำการ Capture ภาพจากในแผ่น เพื่อนำมาประกอบการทำงานออกแบบงานกราฟิ และวางองค์ประกอบให้เหมาะสม…ตามหลักการออกแบบอีกด้วย

—————————————————————————————————————————————–

นางสาวผกาทิพย์ นันทไชย รหัส 06490186

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: