Download เอกสารประกอบการพิมพ์รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 468305

เชิญนักศึกษา Download เอกสารประกอบการพิมพ์รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (468305) เพื่อที่จะไปจัดหน้าสำหรับงานวิจัยนะครับ มีสองไฟล์ คือ ไฟล์คำแนะนำการพิมพ์ และตัวอย่างปกนะครับ โปรดศึกษาให้ละเอียดนะครับ

01 ข้อแนะนำการพิมพ์การศึกษารายบุคคลIS_53

02 ตัวอย่างการพิมพ์ปกรูปเล่มการศึกษารายบุคคลIS_53

ใกล้จะฝึกงานเสร็จแล้ว ขอให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานอย่างเต็มที่นะครับ แล้วกลับมาต่อเรื่องงานวิจัยกันนะครับ

อ.ดร.อนิรุทธ์

อ.เอกนฤน

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: