โครงงาน: การดำเนินการและการประเมินผล

ถึง นักศึกษา ทุกท่าน

ครูขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในแต่ละหน่วยฝึกงาน ให้เข้ามารายงานผลการทำโครงงาน โดยแต่ละหน่วยงานให้ดำเนินการ รายงานผลเป็นขั้นๆ ดังนี้

ขั้นที่ 1: Topics and Teams ขั้นตอนนี้ให้แต่ละหน่วยงาน เสนอชื่อโครงการของตนเอง พร้อมอธิบายคร่าวๆ ว่าทำอะไร และระบุรายชื่อทีมงาน พร้อมภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน

ขั้นที่ 2: Planning ขั้นตอนนี้ให้ attached ไฟล์ที่เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานและภาควิชาขึ้นมาให้ ที่สำคัญจะต้องมีกำหนดการดำเนินการโครงการด้วยนะคะ

ขั้นที่ 3: Action ขั้นนี้ ให้นักศึกษาแต่ละคนในหน่วยงาน อธิบายขั้นตอนการทำงานของตนเองตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ว่าทำงานอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

ขั้นที่ 4: Final Report Preparation ขั้นตอนนี้ให้นักศึกษาเขียนสรุปผลการทำโครงงานของตนเอง ว่าพี่เลี้ยงประเมินมาแล้ว comment มาแล้วเป็นอย่างไร พร้อมทั้งการรายงานสรุปผลโครงการในความคิดเห็นของตนเองค่ะ

ขั้นที่ 5: Presentation เป็นการนำเสนอ ให้นักศึกษา Capture หน้าจอหรือว่าผลงานของตนเองมาให้เพื่อนๆได้ดูผ่าน Blog นะคะ

ขั้นที่ 6: Assessment/Evaluation เป็นขั้นการประเมินผล ครูจะทำแบบประเมินผลออนไลน์มาให้นักศึกษาได้ประเมินผ่านระบบกันค่ะ

วิธีการ ให้ทุกคน Post ลงใน Categories: Collaborative Learning ในขั้นตอนต่างๆ ให้ถูกต้องตามขั้นนะคะ โดยพิมพ์ชื่อ Post เป็นหน่วยงานของตนเองนะคะ แล้วอย่าลืมทำเครื่องหมาย / หน้า Categories ให้ตรงตามขั้นนะคะ

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือนะจ้ะ ……สู้ สู้

อ.เปิ้ล

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: