ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เนื่องด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางภาคฯ วิชาขอนัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมกันในวันที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 9.00 น. (เพื่อมาดำเนินการเก็บบอร์ดฝึกงานให้เสร็จก่อนเวลา 10.00 น.)

ปล. ขอให้นักศึกษามาเก็บบอร์ดที่พรีเซ้นต์สถานที่ฝึกงานให้เรียบร้อยด้วย

อ.เอกนฤน

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: